Veilig bestellen            Voor 22.00 uur besteld, direct verstuurd             Geen verzendkosten vanaf €40*

Selecteer land:
NL NL

0 artikelen - € 0,00

Recent toegevoegd

je heb niets in je winkelwagen.

Veiligheid en Privacy

Dit is de privacyverklaring van myHair.nl. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij de myHair.com. Om uw privacy te waarborgen, handelt myHair.nl altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

Beveiliging

MyHair.com draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. 
Uitsluitend die personen die hiertoe door de myHair.com zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons) gegevens

Als je gebruik maakt van en/of je aanmeldt voor de diensten van myHair.com heeft myHair.com bepaalde informatie van jou nodig. Afhankelijk van de door jou gekozen dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door myHair.com verzameld en verwerkt.

Registratie op de webshop van myHair.com

- NAW-gegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Bank- en betaalgegevens;
- Welke producten u online hebt gekocht.

Nieuwsbrief:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres.

Contactformulier & services:

- NAW-gegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Deelname acties:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres.

Overig

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.

Om te controleren of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand), kan de myHair.com je verzoeken aanvullende informatie te verstrekken, zoals een kopie identiteitsbewijs. Het Burgerservicenummer (BSN) mag daarbij onleesbaar gemaakt worden. De kopie van het identiteitsbewijs zal worden vernietigd zodra de controle is uitgevoerd.

Doeleinden gegevensverwerking

MyHair.com zal jouw informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Om onze diensten te kunnen verlenen en factureren;
- Om jouw bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan;
- Om vragen en/of contactverzoeken te kunnen beantwoorden; 
- Om jou te informeren over producten en acties;
- Om analyses te kunnen uitvoeren;
- Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
- Om gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen;
- Om jouw informatie te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;
- Om te controleren of je aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst (op afstand)

Cookies

Op de website myHair.com wordt gebruik gemaakt van cookies die door de browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over je bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je kunt jouw eigen gegevens en jouw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice via 0852100203.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.