Veilig bestellen            Voor 22.00 uur besteld, direct verstuurd             Geen verzendkosten vanaf €40*

Selecteer land:
NL NL

0 artikelen - € 0,00

Recent toegevoegd

je heb niets in je winkelwagen.

Veiligheid en Privacy

Privacy- en cookieverklaring myHair B.V.

Maart 2022


Uw privacy is voor MyHair B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij onze website(s) allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met MyHair B.V. via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Tevens leggen wij informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.

Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand), kan de myHair.com u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken, zoals een kopie identiteitsbewijs. Het Burgerservicenummer (BSN) mag daarbij onleesbaar gemaakt worden. De kopie van het identiteitsbewijs zal worden vernietigd zodra de controle is uitgevoerd.

Doeleinden gegevensverwerking

MyHair zal uw informatie/gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

-                      Om onze diensten te kunnen verlenen en factureren;

-                      Om uw bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan;

-                      Om vragen en/of contactverzoeken te kunnen beantwoorden; 

-                      Om u te informeren over producten en acties;

-                      Om analyses te kunnen uitvoeren;

-                      Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

-                      Om gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen;

-                      Om uw informatie te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

-                      Om te controleren of u aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst (op afstand)

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, naw-gegevens, telefoonnummer en IP-adres. Hierbij hebben wij een legitiem belang, we hebben deze informatie namelijk nodig om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Reclame

Eventueel zullen wij u reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten, namelijk:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In alle reclamepost staat hoe dat moet. Elke reclame e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Voor zover wij voor de verwerking van uw gegevens via onze website derden inschakelen (denk bijvoorbeeld aan Google Analytics), sluiten wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst. Wij werken tevens nauw samen met enkele logistieke bedrijven (bijv. koeriersbedrijven zoals PostNL, DHL). Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren. Wanneer u iets bij onze webshop koopt, geven wij bepaalde gegevens van u door aan de koerierdienst (bijv. uw naam en uw afleverings- en e-mailadres), zodat de koerierdienst de bestelde goederen bij u kan bezorgen. In geval van overname en/of overdracht van ons bedrijf aan een derde en/of (een daarmee samenhangende) overdracht van (een aantal van uw) gegevens, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt en aan derden worden overgedragen om eventuele bestellingen van uw uit te voeren en uw verder van reclame en nieuwsbrieven over vergelijkbare producten zoals in onze huidige webshops te kunnen voorzien. Wij zullen u in ieder geval hierover goed informeren en ervoor zorgen dat er niks verandert aan de dienstverlening en de lopende zaken. Reclame en nieuwsbrieven zullen dan voortaan slechts onder een andere naam worden verstuurd. Uiteraard heeft als ontvanger van de nieuwsbrieven altijd de mogelijkheid om zich weer af te melden en van uw andere rechten zoals hieronder nader omschreven gebruik te maken. 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan mogelijk niet goed meer.

Google Analytics

Wij werken met Google Analytics en houden zo statistieken bij over het gebruik van onze website. Informatie over uw gebruik van onze website wordt in overeenstemming met onderstaande richtlijnen overbracht naar Google en wordt opgeslagen op de servers van Google, onder andere in de Verenigde Staten.

De bescherming van uw persoonsgegevens is daarbij door onderstaande maatregelen gewaarborgd:

-          Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, met daarin strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden;

-          Google verwerkt geanonimiseerde – namelijk niet de volledige – IP-adressen;

-          De optie gegevensdelen is uitgeschakeld;

-          De optie gegevensdelen voor advertentiedoeleinden is uitgeschakeld;

-          De functie voor User ID’s – om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te kunnen koppelen – is uitgeschakeld.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Als u meer wilt weten over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen, kunt u hierover contact opnemen ons via de contactgegevens zoals vermeld op onze website(s).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.